• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
港澳台外

浙江瑞安第三巷吴氏族谱调查

时间:2020-01-27 22:21:30   作者:吴亮   来源:   阅读:11146   评论:0
内容摘要: 二 族谱初步寻找的结果如下日流字振升 生道光乙酉年九月二十一卯时 (1825年-1874年) 卒同治甲戌年四月二十五子时 配小岭林氏,生道光丁酉年七月初三卯时 卒宣统辛亥年七月十三子时,葬二十六都磐贡山下岩......
二 族谱初步寻找的结果如下日流字振升 生道光乙酉年九月二十一卯时 (1825年-1874年) 卒同治甲戌年四月二十五子时 配小岭林氏,生道光丁酉年七月初三卯时 卒宣统辛亥年七月十三子时,葬二十六都磐贡山下岩坑白门下,座乙向辛兼卯酉分金。生五子作驱, 字佩彩(1858年-1907年) 生咸丰 午年二月初一酉时,适陶岙缪际进,次适高苓张秀琴 卒光绪丁未年正月十七寅时。 配小苓林氏生同治戊辰年七月初三卯时。 卒民国癸丑年十月十六未时。作驷过房 作驹过房作骥过房作骧字彩五 生同治辛未十二月十一未时。(历史资料记载是1867年-1931年)? 卒民国戌辰年二月初七未时 配坳头姜银辁六女 生光绪庚辰年四月二十六辰时。廷璇 字宝姆(每) 生光绪辛卯年正月初三戌时(1891年)廷玑 字宝红 生光绪庚子年十一月二十五子时(1900年)廷玉 字宝珍 生光绪癸卯年正月二十六子时(1903年)、廷衡早世 字宝金 资料一曾祖父坟志上记载: 瑞乡二十六都桐溪居住为乡耆 号楚翘吴公寿域 故慈淑 元,次配(林,秦,赵)氏安,孺安人。 光绪十二年吉月男树揩,树槟立(1887年) 三 讨论分析(一)相同点有:1.曾祖父是桐溪人,祖坟也在桐溪岩坑,当地人的族谱在碧山三甲,我们也在三甲找到,这是符合的。2。曾祖父坟志上写著二十六都而且族谱上写葬二十六都磐贡山下岩坑白门下,经过调查完全相同。3。坟志上写曾祖母(元配)姓林,族谱上记载配小岭林氏又相同,这很重要。4。族谱上记者曾祖父生五子,我们的祖父正好是老五,按这里叫作骧,又相同。5。祖父吴之翰出生的年代与族谱上记载的年代基本相同(1825年-1874年)。当与文史上稍微有点相差。6。按族谱上记载我祖父生四个儿子,与事实相同。7。按族谱上记载我父亲和我二伯父两人的出世年与事实相同。(一个是1903年,一个是1900年)8。按我父亲卒的年纪推算也正好符合。9. 族谱上所记载的其他的都已有人接过去谱写下去,只要现在找到的还没有人接过去继续谱写下去。这更证明我们找得是对的。(二)有争议的地方有:1。族谱上所记载的名字我们都不熟悉,与我们所知道的都不相同。是不是族谱上记载的名字按辈分重新起的,只有这样才能解释。这点我们没有经验请讨论指导。2.祖父的年龄有点出入。有关资料上记载有63岁,有65岁和59岁。需要考察。


相关评论

华夏吴氏网QQ交流群:85987924   站长QQ:116539779   吴氏网公众号:cwu2015     世界吴氏公众号:worldwucom

  粤ICP备13015218号