• WAP手机版 RSS订阅 保存到桌面加入收藏设为首页
西南地区
  • 2020-01-27

    入川文禹公下景爵世系

    文禹―日祥―景爵世系名录一百零一世泰彦,运元长子。张氏,葬沙漕,止。一百零一世泰洪,运元次子。李氏,葬黄沙漕,生栋、拧㈣材、桂。一百零一世泰琼,葬黄沙漕坐北向南。邱氏,生珊、琥、瓒、珠。一百零一世泰朝,运享长子,1785年生于黄沙漕。高氏,1785年生于杨家井,同葬黄沙漕,生文、......  阅读全文>>
  • 2020-01-27

    入川文禹公下泰和世系

    文禹―日顺―景乐―运章―泰和世系名录一百零一世泰和,运章四子,从井溪金竹坪迁响水居住。陈氏,合葬响水洞,坐北向南,生来、芳、怀。一百零二世来,泰和长子,迁宣汉县渡口乡,青家漕居住。宋氏,葬青家漕,生扬高。一百零二世芳,迁宣汉青家漕居住。张氏,葬青家漕,生扬林、扬发、扬春。一百零二......  阅读全文>>
  • 2020-01-27

    慎庭六子通吉公世系(77-90)

    慎庭六子通吉公世系名录七十七世通吉,字嘉绍丁氏,生春达七十八世春达,字西爽吴氏,生富象七十九世富象,字酉山赵氏,生贵元、贵允、贵宁、贵权、贵合、贵程八十世贵元,字立齐朱氏,生汝平郎八十世贵允梁氏,生公美郎八十世贵宁,字效卖梁氏,生汝霖郎、汝舟郎、汝楫郎、汝明郎、汝砺郎八十世贵权,......  阅读全文>>
  • 2020-01-27

    慎庭五子通远公世系(77-90)

    慎庭五子通远公世系名录七十七世通远,字顺元朱氏,生春定七十八世春定,字梅魁高氏,生富相、富林、富梅、富桂七十九世富相,字凤才。浦氏,生贵理、贵班、贵珍。七十九世富林,字嵩山。熊氏七十九世富梅,字遨东。王氏,生贵璜、贵珠。七十九世富桂,字三槐。丁氏,生贵球。黄氏八十世贵理,字燮阳。......  阅读全文>>
  • 2020-01-27

    慎庭四子通霖公世系(77-82)

    慎庭四子通霖公世系名录七十七世通霖,字佩甘高氏,生春南、春宣、春室、春安、春寅。七十八世春南,字星辉。何氏,生富川。七十八世春寅,字星光。彭氏,子不详。七十八世春室,字涵芳。金氏,子不详。七十八世春安,字静山。黄氏,生富柏、富松。七十八世春寅,字协恭。许氏,子不详。七十九世富川,......  阅读全文>>
  • 2020-01-27

    慎庭三子通章公世系名录(77-89)

    慎庭三子通章公世系名录七十七世通章,字丙文,妻孙氏,生春北、春岸。七十八世春北,字五山,妻袁氏,生富恢、富帷。七十八世春岸,字上登,妻洪氏,生富宽、富宦。七十九世富恢,字章,妻冯氏,生贵廉、贵庠、贵序。七十九世富帷,字一尊,妻张氏,生贵仍。七十九世富宽,字弘亮,妻何氏,生贵华。七......  阅读全文>>
  • 2020-01-27

    慎庭次子通达公世系(77-83)

    慎庭次子通达公世系名录七十七世通达,字慧聪,妻赵氏,生春侯。七十八世春侯,字臣弼,妻尹氏,生富端。七十九世富端,字庄甫,妻李氏,生贵名。八十世贵名,字夏正,妻马氏,生中郎。八十一世中郎,字粹皇,妻庞氏,生显宦郎。八十二世显宦郎,字安青,妻李氏,生吴汉。八十三世吴汉,妻赵氏,无嗣。......  阅读全文>>
  • 2020-01-27

    慎庭长子通炫公世系(76-89)

    慎庭长子通炫公世系名录七十六世慎庭,字翰位,祖居金陵无锡梅里村,宋仁宗景佑四年,因乡举任福建汀州府上杭县令。籍北门外,卒葬东门外,乾山巽向。林氏,子八:通炫,通达,通章,通霖,通远,通吉,通,通应七十七世通炫,字正清,慎庭长子,妻严氏,子:春卿七十八世春卿,字位公,妻章氏,子:富......  阅读全文>>
  • 2020-01-27

    达州吴氏世系名录(泰伯以下七十五世)

    吴氏世系名录1、泰伯以下七十五世世系名录ィㄗ芷撞糠荩[始祖讳太伯],又泰伯(古泰通太),殷高宗武丁四十年(公元前1276年)丙申正月初九生,立国“勾吴”,以国为氏,在位49年,卒于殷帝乙四年丙寅三月初五,享年91岁,娶卜氏,吴氏开氏始祖。周太王古公父长子。葬今江苏无锡鸿山。止【古......  阅读全文>>
  • 2020-01-27

    达州吴氏源流お

    吴氏源流お吴姓的起源悠久古老,经过数千年的历史文化沉淀,形成了慎终追远,寻根思源,崇先报本,敦伦睦族的优良传统。今天能看到的吴姓丰富的历史文化,特别是作为家族标志的族谱文化。能把族谱历经苍桑保存完好,世代相继纂修,其大宗、小宗昭穆有序,世系分明,枝繁派衍,迁徙流散,斑斑可考。足以......  阅读全文>>
345789

华夏吴氏网QQ交流群:85987924   站长QQ:116539779   吴氏网公众号:cwu2015     世界吴氏公众号:worldwucom

  粤ICP备13015218号